REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

ORAZ ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY NA ODLEGŁOŚĆ

w ramach sklepu internetowego www.rhinst.pl

§ 1 Definicje
 1. Sklep: sklep internetowy usługodawcy pod adresem internetowym rhinst.pl
 2. Sprzedawca: właściciel sklepu internetowego M-Market Decoration Sp. z o.o. prowadzący działalność pod adresem: ul. Limanowskiego 129/133, 91-340 Łódź.
 3. Zamawiający: klient lub konsument zawierający umowę sprzedaży ze Sprzedawcą.
 4. Umowa sprzedaży: umowa sprzedaży zawarta między Zamawiającym i Sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego.
 5. Towar: produkt będący przedmiotem umowy sprzedaży.
 6. Konto klienta: indywidualny panel klienta po dokonaniu rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi prowadzenia Konta Klienta.
 7. Hasło: znaki literowe, cyfrowe i specjalne wykorzystywane do zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w sklepie internetowym.
 8. Formularz rejestracji: formularz dostępny w sklepie internetowym w celu utworzenia indywidualnego Konta Klienta.
§ 2 Postanowienia ogólne
 1. Warunki ogólne, zasady i sposób sprzedaży w sklepie rhinst.pl określa Regulamin sklepu internetowego.
 2. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem przed zawarciem umowy i związany z jego postanowieniami w chwili dokonania zamówienia.
 3. Złożenie zamówienia oznacza zgodę na wszystkie postanowienia regulaminu.
 4. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym oraz korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu Internetowego, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
§ 3 Rejestracja
 1. Rejestracja nie jest konieczna w celu złożenia zamówienia.
 2. Klient może dokonać rejestracji wypełniając formularz rejestracyjny na stronie internetowej sklepu i wysłać drogą elektroniczną do Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca potwierdza rejestrację po otrzymaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego drogą elektroniczną na wskazany w formularzu adres mailowy Klienta. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usługi prowadzenia Konta Klienta drogą elektroniczną.
 4. Klient posiadający Konto Klienta ma do niego dostęp i możliwość dokonywania zmian danych podanych w trakcie rejestracji.
 5. Klient podaje dane osobowe dobrowolnie i wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych przez Sklep Internetowy wyłącznie w zakresie i celu potrzebnym do realizacji zamówienia.
§ 4 Zamówienia
 1. Klient może składać zamówienia na produkty w Sklepie Internetowym przez 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny. Potwierdzenia realizacji zamówienia są wysyłane w godzinach pracy administratorów Sklepu Internetowego od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 17.00.
 2. Dodanie produktów do Koszyka nie jest jednoznaczne z zamówieniem. Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji po wypełnieniu formularza zamówienia, wybraniu formy dostawy, płatności, ceny łącznej i zaakceptowaniu zakupów poprzez przycisk „Kupuję i Płacę”.
 3. Klient podczas składania zamówienia jest informowany o łącznej kwocie zamówienia za wybrane produkty i dostawę oraz o wszystkich dodatkowych kosztach związanych z zamówieniem.
 4. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z zawarciem Umowy Sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.
 5. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła potwierdzenie na podany przez Klienta adres mailowy.
 6. Realizacja zamówień jest uzależniona od dostępności produktów u producenta oraz stanów magazynowych.
 7. Produkty na indywidualne zamówienie Klienta, spersonalizowane wymagają wpłaty zaliczki w kwocie 50% wartości zamówienia.
§ 5 Płatności
 1. Klient ma możliwość wyboru formy płatności za zamówiony towar:
  1. Przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy: 39 2490 0005 0000 4530 4807 2774 . Zamówienie zostanie zrealizowane po zaksięgowaniu wpłaty przez Sprzedawcę.
  2. Przelew bankowy za pośrednictwem systemu Przelewy24.pl. Zamówienie zostanie zrealizowane po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu Przelewy24.pl o dokonaniu płatności przez Zamawiającego.
  3. Gotówką za pobraniem. Zamówienie zostanie zrealizowane po potwierdzeniu przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji.
 2. Wybierając formę płatności „przelew na rachunek bankowy” klient jest zobowiązany do dokonania płatności najpóźniej dnia następnego po złożeniu zamówienia. W innym przypadku zamówienie zostanie anulowane, a Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od umowy.
 3. Ceny za sprzedawane Towary w sklepie internetowym są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 4. Ceny Towarów na Stronie Internetowej Sklepu nie zawierają kosztów transportu. Klient zostanie poinformowany podczas składania zamówienia i wyborze formy płatności o wszystkich dodatkowych kosztach związanych z zawarciem Umowy sprzedaży.
§ 6 Dostawa
 1. Realizacja Dostawy odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Po wybraniu przez Zamawiającego formy transportu i formy płatności, Sprzedawca poinformuje Zamawiającego o liczbie dni roboczych potrzebnych do realizacji zamówienia i Dostawy.
 3. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem wybranej formy dostawy na adres wskazany przez Zamawiającego w formularzu zamówienia.
 4. Klient zostaje poinformowany w dniu wysłania Towaru o nadaniu przesyłki przez Sprzedawcę.
 5. Klient w zależności od formy dostawy ma obowiązek sprawdzenia jakości dostarczonej przesyłki i jej zawartości. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, braku Towaru lub uszkodzenia, Klient zobowiązany jest do sporządzenia właściwego protokołu w obecności pracownika Dostawcy.
 6. Protokół szkody jest konieczny do rozpoczęcia procesu reklamacji u Dostawcy.
 7. Klient ma możliwość wyboru formy przekazania dokumentu sprzedaży w postaci paragonu lub faktury VAT. Dokument może być dołączony do przesyłki lub wysłany drogą elektroniczną. Klient zobowiązany jest do poinformowania Sprzedawcy w chwili składania Zamówienia poprzez wybranie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia o konieczności wystawienia faktury VAT. 
 8. W przypadku braku odbioru zamówionego Towaru przez Klienta pod wskazanym adresem Dostawy, Sprzedawca ustali z Klientem drogą elektroniczną ponowny termin i koszt Dostawy.
§ 7 Gwarancja
 1. Wszystkie towary sprzedawane przez Sprzedawcą są objęte gwarancją udzielona przez producenta bądź dystrybutora.
§ 8 Reklamacje
 1. Warunkiem rozpoczęcia procedury reklamacyjnej jest przedstawienie przez Klienta oryginału dowodu zakupu dostarczonego wraz z Towarem oraz złożenie w formie pisemnej zgłoszenia reklamacyjnego na adres Sprzedawcy. Klient jest zobowiązany do opisu zaistniałego problemu.
 2. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia złożenia zgłoszenia reklamacyjnego, przedstawi swoje stanowisko dotyczące reklamowanego Towaru.
 3. W przypadku reklamacji należy skontaktować się ze Sprzedawcą, w celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących wysyłki reklamowanego towaru i dalszego postępowania.
 4. Przy uzasadnionych reklamacjach, towar uszkodzony jest naprawiany lub wymieniony na inny pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe (np. zakończenie sprzedaży tego produktu lub wyczerpania zapasów) Sprzedawca zwróci równowartość ceny produktu lub zaoferuje inny o zgodnych parametrach i specyfikacji.
 5. W przypadku uzasadnionej reklamacji koszty dostaw są po stronie Sprzedawcy.
§ 9 Odstąpienie od Umowy sprzedaży
 1. Zgodnie z Ustawą z dn. 30 maja 2014 r. „O prawach konsumenta” (Dz.U. z dn. 24 czerwca 2014r.) kupujący ma prawo rezygnacji z zakupu (odstąpienia od umowy zawieranej na odległość) w ciągu 14 dni, bez podania przyczyny.
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość, Umowę uważa się za niezawartą.
 3. Termin na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili dostarczenia Towaru do Klienta.
 4. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy sprzedaży składając oświadczenie o odstąpieniu w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy lub poprzez formularz zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu.
 5. Klient jest zobowiązany niezwłocznie zwrócić towar do Sklepu po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 6. Sprzedawca w ciagu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki sprawdzi stan przekazanego produktu. Towar musi być pełnowartościowy i nie wykazywać oznak zużycia oraz uszkodzeń. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem dostarczenia do Sprzedawcy Towaru niepełnowartościowego.
 7. W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Sprzedający zwróci Klientowi zapłaconą kwotę pomniejszoną o koszty realizacji zamówienia na wskazany rachunek bankowy lub za pośrednictwem wybranego systemu płatności.
 8. Klient będący Konsumentem ponosi koszty zwrotu Towaru.
 9. W przypadku zwrotu produktu nie objętego stanem magazynowym, a sprowadzonym na życzenie Klienta lub spersonalizowanym kwota podlegajaca zwrotowi będzie pomniejszona o wpłaconą zaliczkę.
§ 10 Ochrona danych osobowych
 1. Zasady ochrony Danych Osobowych znajdują się w zakładce Polityka prywatności na stronie Sklepu Internetowego www.rhinst.pl/polityka-prywatnosci/
§ 11 Postanowienia końcowe
 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu. Zamówienia złożone przed wprowadzeniem zmian będą realizowane z zachowaniem zasad obowiązujących w Regulaminie aktualnym w dniu zamówienia.
 2. W przypadku sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży strony będą dążyły do polubownego rozstrzygnięcia. Prawem właściwym dla rozstrzygnięcia sporów jest prawo polskie.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem: 01.01.2023r.